< >

Fashion Week Poland

Zadanie:

Wyliczenie ekwiwalentu reklamowego z publikacji zagranicznych na temat Fashion Week Poland.

Fashion Week Poland

Usługi:

  • public relations

Realizacja:

Agencja była odpowiedzialna za wyliczenie AVE wskaźnika wyrażający ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. Jest on stosowany jako indeks oceny efektywności działań PR. Jego wysokość jest wyliczana w oparciu o cennik reklamowy medium, w jakim dany przekaz się pojawił, uwzględniając powierzchnię artykułu lub czas trwania ekspozycji w programie czy w serwisie www. Wyliczając ekwiwalent dla publikacji internetowych agencja uwzględniła dzienną liczbę odsłon danego portalu, liczbę artykułów publikowanych na portalu w danym miesiącu oraz związany z tym stopień trudności w dotarciu do wybranej informacji.