Skip to main content

BENEFIT SYSTEMS

Raport Niefinansowy
Grupy

Oprawa i skład DTP

Na zamówienie Grupy Benefit Systems SA opracowaliśmy koncepcję oprawy i złożyliśmy wydanie Raportu Niefinansowego 2019.
Projekt poprzedziła sesja zdjęciowa z udziałem zespołu Klienta.
Raport warto zobaczyć pod linkiem.

Raport Niefinansowy Grupy Kapitałowej Benefit Systems 2019 został opublikowany na GPW wraz rocznymi wynikami finansowymi.
Prezentuje ład korporacyjny, kulturę organizacyjną,
wartości i relacje ze społecznościami, jak również zaangażowanie Grupy
w zrównoważony rozwój.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami