Skip to main content

KNAUF INSULATION

Wybierz teraz
z myślą o jutrze

Obsługa reklamowa full service

Współpracę z Knauf Insulation rozpoczęliśmy w 2009 roku
kampanią w prasie regionalnej, komunikującą wspólny projekt producenta wełny mineralnej z Polską Akcją Humanitarną. Polegał ona na przekazaniu przez Knauf Insulation 10% przychodu ze sprzedaży izolacji w sieciach handlu nowoczesnego na rzecz Fundacji, celem wsparcia osób dotkniętych kataklizmem powodzi w Polsce. W ten sposób rozpoczęła się historia naszej ponad dziesięcioletniej współpracy w obszarze projektów marketingowych.

Prowadziliśmy bieżącą obsługę reklamową, projektowaliśmy
i zarządzaliśmy kampaniami ATL, BTL i online.

Zajmowaliśmy się organizacją promocji sprzedażowych B2B i B2C. Produkowaliśmy spoty radiowe i content video.
Wspieraliśmy Knauf Insulation w wydarzeniach targowych,
projektując i realizując stoiska ekspozycyjne.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami